marți, 9 iulie 2013

Sfintii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei , Sf. Mucenici Apolonie, Vianor şi Siluan 10 iulie

 http://parohiasfantulharalambieconstanta.blogspot.ro/2013/07/canon-de-rugaciune-catre-sfintii-45-de.html
Precum nu se poate pune stavilă şuvoiului de apă ce se prăvăleşte din tăriile cerului spre pământ pe timp de furtună, tot aşa nu s-a putut pune stavilă răspândirii credinţei creştine. În timpul împăratului Liciniu (308-324), în cetatea Nicopole, din Armenia, creştinii erau prinşi şi omorâţi, însă numărul lor, în loc să scadă, creştea fără încetare. Credinţa în Hristos luminase în acel oraş şi cugetele căpeteniilor, între care se aflau: Leontie, Mavrichie, Daniil şi Antonie. Aceştia, fără teamă, mărturiseau credinţa lor în Iisus Cel înviat din morţi. Pentru credinţa lor, împreună cu alţi 41 de creştini au primit cununile mucenicilor, sfârşindu-şi viaţa pământească prin foc. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Mucenici Vianor şi Siluan; a Sfântului Mucenic Apolonie din Sardia, a Sfântului Ioan cuvântătorul de Dumnezeu şi a celor zece mii de sihaştri din pustiile Egiptului, care prin muncă silnică şi prin foc i-a dat Teofil cel de rea amintire, arhiepiscopul Alexandriei, din cauza neînţelegerilor cu Isidor preotul, cel care avea întâietate între aceşti monahi.                                                   
                                                   
1. Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei – Romanii au împărţit Armenia în două: Armenia Mică (în care se afla oraşul Nicopole unde au primit moarte martirică sfinţii 45 de mucenici) care se întindea până la Eufrat şi Armenia Mare, dincolo de Eufrat. Creştinismul s-a răspândit în Armenia încă din epoca Apostolică. Sfântul Apostol Bartolomeu a primit cununa muceniciei, fiind răstignit cu capul în jos în oraşul Albana din Armenia Mare. Sfântul Iuda Tadeul a fost răstignit în oraşul Ararat, la baza muntelui cu acelaşi nume. În anul 302, Sfântul Grigorie Luminătorul a botezat pe regele Tiridat şi o mare parte din slujitorii săi. Noua credinţă a prins rădăcini atât de adânci în sufletul poporului armean încât ei au putut să îndure toate persecuţiile regilor persani, împăraţilor romani şi mahomedanismul. Sfinţii 45 de mucenici au pătimit pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos în anul 315, la 17 ani de la botezul regelui Tiridat, adică aproape de momentul când creştinismul a ajuns religie oficială de stat. Ei fac parte din mulţimea mucenicilor ce s-au jertfit pentru credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos în timpul persecuţiei împăratului Liciniu. Cei 45 de mucenici au avut funcţii înalte. Leontie, Mavrichie, Daniil şi Antonie erau chiar conducătorii oraşului Nicopole. Ei mărturiseau cu mult curaj pe Iisus Cel înviat din morţi. Au fost întemniţaţi din porunca guvernatorului Lisie care vroia să fie pe placul împăratului Liciniu. Au fost înfometaţi şi au fost supuşi la numeroase suplicii, însă fără nici un rezultat, căci aceştia şi-au păstrat credinţa creştină neatinsă de ispitele păgâne. Astfel, pentru credinţa lor, au primit cununa muceniciei împreună cu alţi 41 de creştini.
2. Sfântul Mucenic Apolonie – S-a născut în oraşul Sardia, fostă capitală a oraşului Lidia (Asia Mică). Sfântul Mucenic Apolonie a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos în faţa guvernatorului Perinie din Iconia (oraş vecin cu Lidia) şi a primit cununa muceniciei prin răstignire.
3. Sfinţii Mucenici Vianor şi Siluan – Vianor era din Pisidia (Asia Mică). Fiind adus înaintea guvernatorului Severian al Efratisiei, acesta a mărturisit credinţa în Domnul Iisus Hristos cu mult curaj. Pentru aceasta a fost supus la numeroase suplicii, primind în cele din urmă moarte martirică, împreună cu mucenicul Silvan.

 Aceşti patruzeci şi cinci de Sfinţi Mucenici au pătimit în ziua de 10 Iulie, în cetatea Nicopoli din Armenia, de la Lisie ighemonul, stăpînind peste Imperiul de Răsărit, Liciniu, iar peste noi împărăţind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh, se cuvine cinste şi slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu