luni, 1 iulie 2013

SFÂNTUL IERARH LEONTIE DE LA RĂDĂUŢI 1 IULIE

                                                       

Lavrentie  ieromonahul a trăit la sfârşitul veacului al XIV-lea şi prima parte a  celui de-al XV-lea, în zona Rădăuţiului, la Mănăstirea Laura. A fost  unul dintre călugării cu viaţă aleasă, fiind considerat sfânt, încă din  timpul vieţii, de cei care îl căutau pentru a-i cere sfatul, la  mănăstirea Laura. După înfiinţarea scaunului episcopal de la Rădăuţi în  timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1432), smeritul monah Lavrentie a  primit cinstea episcopatului. Mănăstirea Laura a fost lăsată în grija  celui mai destoinic ucenic al său, nimeni altul decât binecunoscutul  Daniil Sihastrul, sfătuitorul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Spre  bătrâneţe, vlădica Lavrentie s-a retras din scaunul episcopal, pentru a  duce viaţă de schimnic (cea mai înaltă consacrare monahală), noul său  nume fiind Leontie. După moarte, trupul său a rămas neputrezit şi, atât  datorită amintirii rămase în mintea credincioşilor, cât şi faimei  moaştelor sale de a fi făcătoare de minuni, a fost cinstit foarte curând  după trecerea la Domnul ca sfânt, la data de 1 iulie.
În iunie  1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea  oficială a Sfântului Leontie. Data pomenirii sale a fost păstrată la 1  iulie, după vechea tradiţie.

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Leontie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu