duminică, 25 noiembrie 2012

20 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEOLOGIC LA MALUL MĂRII


Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii ”Ovidius”  aniversează 20 de ani de învăţământ teologic superior tomitan. Bucuria prilejuită de acest moment este cu atât mai mare cu cât, analizând trecutul istoric al acestei greu încercate provincii, conştientizăm statornicia şi râvna în credinţă a înaintaşilor noştri care au ales întotdeauna toleranţa şi buna convieţuire cu membrii altor etnii şi culte, fapt bine reliefat şi în zilele noastre.
Încă de la plăsmuire, poporul român a primit creştinismul în mod direct chiar de la unul dintre cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului Hristos, Sfântul Apostol Andrei, care a sălăşluit un timp pe pământurile Dobrogei.
Primele secole ale erei noastre semnalează scaune mitropolitane în cetatea Tomisului, ceea ce presupune o viaţă religioasă activă. Mai mult, conducătorii acestor mitropolii nu au trecut neînsemnaţi, ci dimpotrivă, au fost consemnaţi în lucrările unor sinoade ecumenice – evenimente religioase foarte importante ale vremii, fapt ce denotă o temeinică pregătire teologică a acestora, rezultând de aici că învăţământul teologic tomitan exista şi se manifesta încă din acele timpuri.
Aşadar, existenţa Facultăţii de Teologie în cadrul Universităţii “OVIDIUS” Constanţa, prin iniţierea învăţământului de nivel academic în acest domeniu acum 20 de ani, reprezintă redeschiderea, reactivarea, fireşte, într-o manieră contemporană, a învăţământului teologic prezent pe aceste meleaguri chiar de acum aproape 2000 de ani.
Faptul că în 2012 aniversăm 20 de ani de învăţământ modern teologic la Constanţa ne onorează şi ne oferă certitudinea lucrului bine făcut, facultatea noastră consolidându-se de la an la an tot mai mult, cu cadre didactice recunoscute din punct de vedere al prestigiului ştiinţific, precum şi prin înfiinţarea de noi specializari de licenţă şi masterat, a unei valoroase şcoli doctorale în domeniu, oferindu-se astfel studenţilor posibilităţi diverse, conforme cu cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane.
Festivităţile care vor marca acest eveniment se vor desfăşura în ziua de 26 noiembrie 2012 după un program bogat ce va cuprinde slujba Te Deum – ului, deschiderea oficială cu alocuţiuni, evocări, acordări de diplome de excelenţă, acordarea unui titlu ”honoris causa” Înaltpreasfinţiiei Sale, Dr. Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia (Cipru), premiera spectacolului de operă Sf. Apostol Andrei, de la Betsaida la Patras prin anticul Tomis, manifestare artistică închinată ocrotitorului României.
Conf. univ. dr. Pr. Moise Bogdan, Decanul Facultăţii de Teologie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu