marți, 13 august 2013

Inaintepraznuirea Adormirii Maicii Domnului - Prohodul Maicii Domnului 14 august


Pentru pregătirea sufletească a credincioşilor toate sărbătorile împărăteşti sunt precedate de un timp de pregătire, de anticipare sau introducere, numit pre-serbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. Ele au, de asemenea, şi o perioadă de continuare sau prelungire a serbării, numită după-serbare sau după-prăznuire. Prin aceste perioade de pregătire şi de prelungire, sărbătorile mari sunt ca soarele care, înainte de a răsări el însuşi, îşi trimite razele, iar după ce apune, lumina lui stăruie încă pe culmi. Ziua cea dintâi a înainte-serbării se numeşte începutul sărbătoririi, iar ziua ultimă a după-serbării se numeşte odovania, adică sfârşitul, dezlegarea sau încheierea sărbătorii. De mâine, 14 august 2013, începe pre-serbarea pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august).

                           
  

În această zi dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului se oficiază, în cadrul Privegherii, Rânduiala Prohodului Adormirii Maicii Domnului. Prohodul Maicii Domnului a fost alcătuit de Manuel din Corint la începutul secolului al XVI-lea, după modelul Prohodului Mântuitorului, care se cânta în Vinerea Mare. Generalizată mai ales în bisericile ruseşti, a pătruns şi în spaţiul românesc, prin traducerea făcută, în 1820, de Ion Pralea.

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în toate bisericile parohiale şi de mănăstire se oficiază slujba Prohodului Maicii Domnului. Această slujbă este aşezată de Biserică după modelul Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos din Vinerea Sfintelor Patimi, de aceea ca melodie, Prohodul se cânta întocmai ca şi cel al Mântuitorului Hristos. La fel, şi în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în mijlocul bisericii, la slujba Vecerniei sau a Privegherii, se scoate în mijlocul sfântului lăcaş epitaful pe care este reprezentată icoana Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. La momentul potrivit, în cadrul Privegherii sau a slujbei Uteniei, va începe slujba Prohodului Adormirii Maicii Domnului. La această slujbă, alcătuită din trei stări, preoţii vor sta în jurul sfântului epitaf. Toate cântările sunt de bucurie, pentru că Maica Domnului s-a bucurat atunci când i s-a vestit mutarea la ceruri de către Arhanghelul Gavriil. Odată cu Adormirea Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu devine Maica noastră care se roagă pentru toată Biserica. Cântarea Acatistului spune:
„Bucură-te cea plină de dar, care întru adormirea ta nu ne laşi pe noi!". 

"Aşteptăm cu bucurie momentul săvârşirii slujbei Prohodului Maicii Domnului, când credincioşii vor participa cu evlavie ţinând lumânări aprinse în mâini. Oamenii vor trece pe sub sfântul epitaf, aceasta însemnând procesiunea de intrare în mormântul Maicii Domnului, aşa cum ar fi un pelerinaj la Grădina Ghetsimani“, a spus Părintele Stareţ, Protos. Fanurie Beldiman. 

La finalul slujbei Prohodului Maicii Domnului, în jurul sfintelor biserici se va organiza o procesiune cu sfântul epitaf, prapuri, cruci şi felinare, în glasul clopotelor şi al toacei. 

Desi sunt momente de adanca tristete troparul Adormii Maicii Domnului este plin de nadejde pentru noi:
"Întru naştere fecioria ai păzit,
întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare.
Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii,
şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre."
(Troparul Adormirii Maicii Domnului)

http://parohiasfantulharalambieconstanta.blogspot.ro/2012/08/prohodul-maicii-domnului-14-august.html



Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu